För leverantör

För leverantör

Dela artikel
Mail sverige
AKUSTIKBYGGARNA Sverige AB
Östra Vagngatan 5B
702 27 Örebro

 

PDF-Faktura

Skicka fakturor i PDF-format via e-post till oss; faktura@akustikbyggarna.se

Referensperson

Akustikbyggarnas referensperson samt Er referensperson ska finnas med på fakturan.

Kodsträng

En kodsträng är obligatorisk på fakturan. Vid utebliven kodsträng returneras fakturan till leverantören. Kodsträngen består av uppdragsnummer med 6 siffror.
XXXXXX

Omvänd moms

Om fakturan avser en s.k byggtjänst, ska texten ”Omvänd betalningsskyldighet” finnas benämnd på fakturan. Även vårt VAT-nr (momsregistreringsnummer) SE556867817001 uppges.

Våra företag