För leverantör

För leverantör

Dela artikel
Mail sverige
AKUSTIKBYGGARNA Sverige AB
Östra Vagngatan 5B
702 27 Örebro

 

OBS! Se information ang. fakturamärkning under ”Kodsträng” nedan.

Fakturor skickas till oss som EDI-faktura. VAN-operatör: InExchange GLN: 7365568678171

Vi tar även emot fakturor i PDF-format via
e-post till oss. Detta gör man till:
INX9057-001@pdf.scancloud.se

Referensperson

Akustikbyggarnas referensperson samt Er referensperson ska finnas med på fakturan.

Kodsträng

Vi har infört referenskontroll för alla fakturor som skickas till oss via EDI. Detta innebär att fakturor som inte har ett fullständigt angivet uppdragsnummer kommer inte att nå fram till oss utan returneras per automatik. Kodsträngen består av uppdragsnummer, 6 siffror.

Omvänd moms

Om fakturan avser en s.k byggtjänst, ska texten ”Omvänd betalningsskyldighet” finnas benämnd på fakturan. Även vårt VAT-nr (momsregistreringsnummer) SE556867817001 anges.

Våra företag