Skolmiljö

Skolmiljö

Dela artikel

Skolan är Sveriges största arbetsplats och ett av våra större arbetsområden.

Elever har olika behov av en bra ljudmiljö i skolan. I många skolor har vi fortfarande små klassrum med högt antal elever samt flertal olika nationaliteter.

Med hjälp av rätt akustikplattor och ljudabsorbenter i arbetsrum, matsal och andra mötesplatser inom skolans korridorer, underlättar vi elever och lärares arbetsdag. Koncentrationsnivåer ökar och arbetsmiljön blir mer skonsam, vilket leder till bättre studieresultat.

Oavsett nybyggnation eller ombyggnation av skola, kontakta oss.

Läs mer om Akustikbyggarna Läs mer

Våra arbets­områden